Ecoroll – ett brett program av rull- och tryckpoleringsverktyg!

Ecoroll lanserar nu ett nytt mycket kompakt verktyg i form av EG5T.

EG5T är ett verktyg som klarar av att polera cylindriska ytor såsom cylindrar, utvändigt oc invändigt, konisk yta, eller en plan yta.

Läs_mer»Ecoroll