SVARVNING

Vi utgår från dina behov och önskemål och hittar den bästa svarvlösningen för ditt företag. Alla våra säljare och servicetekniker har lång erfarenhet och stor kunskap inom området och hjälper dig i allt från maskinval och installation till utbildning och service. Vi jobbar med stabila svarvmaskiner från tyska Spinner. För mer information, kontakta Robert Bååth.

MASKINSERIER SVARVNING